Els continguts de la pàgina “https://www.btsasociados.com”” són propietat exclusiva de BUFETE T. ASOCIADOS, S.L., domiciliada en Avda. Diagonal, 590, 5° 1º (08021 Barcelona), CIF B-60063716 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 22.889, foli 54, full B-44143, la que ostenta els drets d’autor corresponents, així com els de la seva explotació.

BUFETE T. ASOCIADOS, S.L. és titular dels drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen. S’adverteix a l’usuari que tals drets estan protegits per la legislació vigent en la matèria.

La informació continguda en aquesta pàgina web haurà de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes. Així mateix, es tracta d’informació descriptiva sobre el despatx i els seus membres, així com sobre els serveis que es presten.

En cap cas, aquesta pàgina web haurà de considerar-se com un canal de contractació. Si vostè estigués interessat a contractar els serveis de BUFETE T. ASOCIADOS, S.L., així com a rebre més informació serà necessari que contacti amb el despatx a fi de que pugui atendre-li la persona més idònia per atendre a les seves necessitats i, si escau, pugui establir-se la corresponent proposta de serveis, per les vies formals previstes per BUFETE T. ASOCIADOS, S.L.

BUFETE T. ASOCIADOS, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat per l’ús que pugui fer l’usuari dels continguts existents a la pàgina web. Així mateix es reserva el dret a actualitzar-los, quan ho estimi convenient, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

BUFETE T. ASOCIADOS, S.L. no es fa responsable dels continguts d’altres pàgines ni de les expectatives de l’usuari sobre el resultat obtingut en aquesta pàgina ni dels continguts d’aquelles a les quals pugui accedir des d’enllaços o hipervincles existents en aquesta pàgina web. Per tot això, la informació facilitada, no comporta cap garantia, explícita ni implícita, sobre el resultat ni objectiu perseguit durant la navegació de l’usuari, ni desitjat per l’usuari.