La firma

BtS Professional Services es va fundar amb la finalitat de proporcionar, tant a l’empresa com a particular d’un complert assessorament, una resposta eficaç a les exigències de celeritat, professionalitat i rigor que imposa actualment el trànsit mercantil i jurídic.

Des de aleshores, la nostra oferta de serveis ha crescut constantment seguint les necessitats reals de l’empresa i les persones. Aquest increment s’ha basat en una intensa activitat en l’àmbit empresarial i del Dret.

Aquest tractament global del servei, la nostra política de tracte personalitzat i una moderna infraestructura tecnològica ens permet oferir una assistència i un assessorament íntegres. De fet, aquest és el nostre únic objectiu.

Equip

La nostra forma de treball potencia l’especialització, al mateix temps que evita la interferència entre els diferents serveis d’assessorament que oferim. Amb aquesta finalitat, cadascun d’ells obté una estricta autonomia i està dirigit per un expert en la matèria. No obstant, tots els responsables d’àrea estan permanentment en contacte per aconseguir una intensa coordinació entre departaments, adequant les nostres prestacions a les necessitats concretes de cada client.

Socis

Enrique Torrentbó Bertral

Soci

Soci Director

etb@btsasociados.com

Carles Monfort Codina

Soci

Economista

cmc@btsasociados.com

AVQ Advocats

Despatx Associat

www.avqlegal.com

Fiscal

Rosa Ferro García

Account Manager

Economista

rfg@btsasociados.com

Susana Junquero Giménez

Account Manager

Tècnic Tributari

sjg@btsasociados.com

Cristina Bonet Martínez-Carrasco

Assistant Manager

cb@btsasociados.com

Jordi Alcoberro Alcaraz

Account Manager

Economista

jaa@btsasociados.com

Carlos Torrentbo Castillo

Consultor

Economista

ctc@btsasociados.com

Marc Alonso Roquet

Assistant Manager

Economista

marc@cb-prestige.com

Jurídic

Núria Martí García

Advocada

Mercantil -Civil

nmg@btsasociados.com

Mª Ángeles Campo Grau

Advocada

Fiscal

macampo@iurisforoabogados.es

Laboral i RRHH

Cristina Sivill Pallarés

Tècnic Laboral

Account Manager

csp@btsasociados.com

Isabel Torre Carazo

Graduat Social

Departament Manager

itc@btsasociados.com

Administració

Roman Torrentbó Bertral

Administratiu

rtb@btsasociados.com

Elena Vergara Muntaner

Office Manager

evm@btsasociados.com

Col·laboradors

Cristóbal Martell

Advocat

Penal

martell@martellabogados.eu

Enrique Chinchilla Albiol

Advocat

Fiscal

echinchilla@iurisforoabogados.es

Jordi Aguilera Cuchillo

Advocat

Urbanístic Administratiu

jaguilera@cuch-aguilera.com

Manuel Fernández de Villavicencio

Advocat

Civil - Dret Família

fdezdevillavicencio@icab.es

Manel Hernández Montuenga

Advocat

Laboral

mhm@sagardoy.com